Aktualności

Wydawnictwo Nowa Era nakręca edukację – rusza program eduBudzik


We wrześniu Nowa Era rozpoczęła innowacyjny, ogólnopolski program „eduBudzik – nakręcamy edukację!”

Jego celem jest wsparcie dzieci w odkrywaniu i rozwijaniu pasji oraz talentów, a także rodziców i nauczycieli – w motywowaniu do poszukiwania i stymulowania naturalnej ciekawości dzieci.


Ideą programu eduBudzik-nakręcamy edukację! jest uwrażliwienie rodziców i nauczycieli, aby nie przespali momentu, który zadecyduje o przyszłości dzieci. Program ma być sygnałem pobudzającym społeczeństwo do większej dbałości o dziecięcą ciekawość, rozwijanie zainteresowań i talentów oraz skutecznego ich wspierania.

Między 9 a 12 rokiem życia człowiek zaczyna świadomie i samodzielnie kierować własną aktywnością. Wykonanie tego, co wcześniej zaplanował umysł, staje się źródłem ogromnej satysfakcji. Dlatego w uczniach klas III-VI narasta potrzeba podnoszenia swoich kompetencji. Wspaniałymi pretekstami do jej zaspokojenia okazują się nauka szkolna i rozwój indywidualnych zainteresowań poza szkołą – mówi psycholog Anna Resler-Maj.

Pierwszy, lokalny etap programu eduBudzik stanowią przygotowane specjalnie dla dzieci ekspedycje naukowe do inspirujących ośrodków edukacyjnych w Warszawie i Krakowie. Wyjazdy dla szkół w całej Polsce rozpoczynają się we wrześniu i będą kontynuowane w październiku i listopadzie. W 11 dwudniowych ekspedycjach naukowych weźmie udział 600 uczniów z klas III-VI szkół podstawowych, wesprze ich 40 nauczycieli oraz 25 wolontariuszy z Nowej Ery.

Aby przekonać małych uczestników programu, że nauka jest fantastyczną przygodą, swoje drzwi otworzą im Uniwersytet Dzieci, Centrum Naukowe Kopernik oraz Muzeum Historyczne m.st. Warszawy. Program ekspedycji naukowych został tak skonstruowany, aby pobudzić i nakręcić uczniów do intelektualnego działania. Podczas ekspedycji dzieci wezmą udział w nieszablonowych zajęciach edukacyjnych: zastanowią się, czy dinozaury mogły żuć gumę i dlaczego jabłko spadło Newtonowi na głowę? Dowiedzą się, dlaczego gwizdek gwiżdże, a mydło myje. Przestudiują nawet budowę DNA, sposoby działania leków oraz poznają historię powstawania oceanów i kontynentów.

Partnerami Nowej Ery przy tworzeniu ekspedycji naukowycheduBudzik są: Towarzystwo Navegadores, współpracująca z polskim MSZ organizacja pomocowa non-profit oraz Uniwersytet Dzieci, czyli największy w Polsce dziecięcy uniwersytet, który został objęty patronatem przez wiele prestiżowych uczelni wyższych.

Ekspertem merytorycznym programu eduBudzik jest psycholog Anna Resler – Maj. Program eduBudzik wspiera zespół psychologów, psychoterapeutów oraz coachów z białostockiej Pracowni Psychoterapii i Psychoedukacji Integra, którzy zapewniają pomoc merytoryczną rodzicom i nauczycielom.