Artykuły


Jedziemy na wycieczkę
Wycieczka szkolna może być także punktem wyjścia do samodzielnej pracy ucznia, jest zatem doskonałą formą jego aktywizacji.
Pobierz

O motywowaniu do nauki
Aby osiągnąć sukces, uczeń musi mieć cel, musi chcieć się uczyć. Jeśli nie ma powodu, dla którego warto się uczyć, nie skłonimy go, by gromadził nowe wiadomości czy wykorzystywał w praktyce zdobytą wiedzę, choćbyśmy stosowali najlepsze metody nauczania i najatrakcyjniejsze sposoby przekazywania wiedzy.
Pobierz

Warto spróbować
Konkursy międzyszkolne są swego rodzaju „pretekstem” edukacyjnym, dają dzieciom szansę ujawnienia się ze swoimi talentami, pochwalenia posiadaną wiedzą, artystycznymi czy sportowymi uzdolnieniami, naukowymi i wszelkimi innymi pasjami.
Pobierz

Twórczo i zgodnie z programem, czyli jak stymulować, kreatywność w szkole
Kreatywności można się nauczyć. Jest to cenna umiejętność, kluczowa dla skutecznego zdobywania wiedzy i jej wykorzystywania. W podstawie programowej kreatywność uznano za jedną z najważniejszych umiejętności, jakie należy kształtować u uczniów szkół podstawowych.
Pobierz