Inspiracje


Burza mózgów
Burza mózgów, nazywana także giełdą pomysłów, to metoda spontanicznej dyskusji, w której bierze udział cała klasa, bez podziału na grupy.
Pobierz

Mapa mentalna
Mapa mentalna jest graficznym sposobem zapisu informacji. Forma ta porządkuje zdobyte wiadomości i ułatwia zrozumienie związków, które zachodzą między nimi.
Pobierz

Portfolio
Portfolio to metoda aktywizująca polegająca na wyszukiwaniu materiałów na określony temat i gromadzeniu ich w teczce. Uczy korzystania z różnych źródeł informacji, takich jak encyklopedie, albumy, czasopisma, Internet.
Pobierz

Metoda projektu
Metoda projektu łączy wiedzę i umiejętności z różnych przedmiotów nauczania. Ważną rolę w jej realizacji odgrywa pomysłowość i samodzielność uczniów.
Pobierz

Śnieżna kula
Metoda śnieżnej kuli polega na rozwiązywaniu postawionego problemu według określonej procedury. Kolejne etapy dyskusji angażują uczniów do aktywnej pracy indywidualnej, grupowej i zbiorowej.
Pobierz