Eksperci


Zaproszeni eksperci, psychologowie, wykładowcy chętnie uczestniczą w inicjatywach wspierających uczniów, nauczycieli, rodziców oraz środowiska lokalne. Dzięki ich zaangażowaniu program eduBudzik jest kopalnią wiedzy oraz bazą wskazówek edukacyjnych i praktycznych rozwiązań na temat wspierania i motywowania dzieci.Ekspert merytoryczny programuAutorzy materiałów edukacyjnychWykładowcy


Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji Integra to zespół psychologów, psychoterapeutów i coachów działający w Białymstoku już od 10 lat. Prowadzimy indywidualne sesje terapeutyczne służące podnoszeniu jakości życia naszych klientów oraz szkolenia z zakresu rozwoju osobistego i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, zarządzania emocjami, budowania relacji.

Ważną częścią naszej działalności są warsztaty adresowane do nauczycieli i rodziców. Nauczyciele i wychowawcy uczą się wykorzystywania umiejętności psychologicznych w pracy wychowawczej i dydaktycznej z uczniami oraz ich rodzicami. Rodzice rozwijają swoje umiejętności tworzenia konstruktywnych relacji z dziećmi i wspierania ich w rozwoju.

W realizacji swoich przedsięwzięć współpracujemy bezpośrednio ze szkołami, placówkami doskonalenia nauczycieli, poradniami psychologiczno - pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się wsparciem psychologicznym.

Anna Resler-Maj
Anna Resler-Maj - psycholog, psychoterapeutka, certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny, terapeuta systemowy, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzinami w Oddziale Dziennym przy Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, współpracuje z Fundacją Warto Wiedzieć, z Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in. w: Szkole Wyższej Psychologii Społecznej SWPS w Warszawie, Szkole Psychoterapeutycznej Poznawczo-Behawioralnej CBT w Warszawie, Szkole Psychoterapeutycznej Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej w Poznaniu (kurs podstawowy i kurs zaawansowany) oraz w trakcie innych szkoleń specjalistycznych z zakresu diagnozy i psychoterapii. Od kilku lat prowadzi treningi i warsztaty m.in. z zakresu komunikacji, asertywności, umiejętności społecznych oraz sztuki prezentacji dla wychowawców, nauczycieli i firm. Autorka książek i artykułów w literaturze naukowej i popularno-naukowej.

Jest fanką psów rasy Corgi Welsh. Lubi jeździć na rowerze, jogę, zbierać grzyby i podróżować. Jej pasją jest jej praca :)
Anna Tulczyńska
Anna Tulczyńska - psycholog, socjoterapeuta i psychoterapeuta. Ukończyła studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Psychoterapii CBT. Zajmuje się psychoterapią dzieci i młodzieży, poradnictwem dla rodziców oraz nauczycieli. Prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych różnorodnych placówek oświatowych. Od 10 lat pracuje w liceum i gimnazjum. Współpracuje także z warszawską Grupą Psychologiczna oraz Ośrodkiem Promocji Talentów, gdzie prowadzi zajęcia dla dzieci wybitnie zdolnych. Jest autorką licznych artykułów publikowanych w poradnikach dla wychowawców i dyrektorów szkół.
Jarosław Ligęza
Jarosław Ligęza - jest psychologiem. Specjalizuje się w treningu twórczości oraz zastosowaniu kreatywności w reklamie, biznesie, a zwłaszcza w edukacji. Prowadzi również treningi z zakresu umiejętności społecznych i komunikacyjnych. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami należącymi do różnych grup wiekowych i zawodowych oraz bogatą praktykę w prowadzeniu warsztatów profilaktycznych z młodzieżą. Stale współpracuje z Ośrodkiem Profilaktyki Edukacyjnej, firmą szkoleniową GT Mentor, Domem Szkoleń i Doradztwa, SRPP „Integracja”, Studium Pedagogicznym w Krakowie, WSE im. ks. Józefa Tischnera.
Bogna Bartosz
Bogna Bartosz - psycholog, socjoterapeuta i psychoterapeuta. Upsycholog, socjoterapeuta i psychoterapeuta. Upsycholog, socjoterapeuta i psychoterapeuta. Upsycholog, socjoterapeuta i psychoterapeuta. Upsycholog, socjoterapeuta i psychoterapeuta. Upsycholog, socjoterapeuta i psychoterapeuta. Upsycholog, socjoterapeuta i psychoterapeuta. Upsycholog, socjoterapeuta i psychoterapeuta. Upsycholog, socjoterapeuta i psychoterapeuta. Upsycholog, socjoterapeuta i psychoterapeuta. Upsycholog, socjoterapeuta i psychoterapeuta. Upsycholog, socjoterapeuta i psychoterapeuta. Upsycholog, socjoterapeuta i psychoterapeuta. Upsycholog, socjoterapeuta i psychoterapeuta.
Artur Brzeziński
Artur Brzeziński - trener rozwoju osobistego wspierający osoby, które chcą dokonać zmian w swoim życiu prywatnym i/ lub zawodowym i czerpać większą satysfakcję z życia. Podczas sesji wykorzystuje przede wszystkim koncepcje psychologii pozytywnej, założenia i metody Racjonalnej Terapii Zachowań, poznawczo behawioralnej terapii krótkoterminowej oraz technik krytycznego i kreatywnego myślenia.
W szczególności zajmuje się wspieraniem osób, które:
- chcą lepiej zarządzać swoimi emocjami - mniej się denerwować i doświadczać częściej przyjemnych emocji,
- przeżywają trudne chwile związane z przewartościowywaniem swojego dotychczasowego życia i zastanawiają się nad kształtem ich dalszego życia,
- chcą zwiększyć efektywność uczenia się (uczyć się łatwiej , szybciej i skuteczniej) treści wymaganych na studiach, egzaminach zawodowych, związanych z podjęciem nowej pracy, zadań, opanowaniem języka obcego, - chcą zadbać możliwie najlepiej o rozwój swoich dzieci i tworzenie dobrych relacji z nimi,
- dążą do stworzenia związku przynoszącego więcej satysfakcji, poczucia spełnienia dla obojga partnerów.

Prowadzi warsztaty od 1997 r. m.in. z zakresu rozwoju osobistego, umiejętności interpersonalnych, autoprezentacji, współpracy w zespole, zarządzania emocjami. Współpracuje z m.in. z Centrum Life Coachingu, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.
Barbara Żukowska
Barbara Żukowska - psycholog, kierownik Pracowni Integra. Pracuje jako psychoterapeuta od 1992 r., prowadzi terapię indywidualną dorosłych. Pracowała jako terapeuta w Świetlicy Terapeutycznej (obecnie Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi), Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra, w NP ZOZ Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży Anima (Białystok). Od 1997 roku prowadzi własny gabinet psychoterapii. Przez osiem lat pracowała jako biegły sądowy w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym Sądu Okręgowego (Białystok). Współpracowała z Nauczycielskim Kolegium Rewalidacji i Resocjalizacji (Białystok) w zakresie prowadzenie warsztatów umiejętności interpersonalnych, ćwiczeń i wykładów z psychoterapii.
Katarzyna Dallemura Grześ
Katarzyna Dallemura Grześ
Psychoterapeuta, prowadzi terapię indywidualną dorosłych, par oraz rodzinną od 2002 roku; prowadziła terapię w Młodzieżowym Ośrodku Konsultacji i Terapii ( Białystok), w NP ZOZ Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży Anima ( Białystok). Od dziesięciu lat pracuje jako socjoterapeuta, prowadząc grupy terapeutyczne, grupy wsparcia, grupy psychoedukacyjne, warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicach socjoterapeutycznych, klubach abstynentów, szkołach.

Współpracowała z Nauczycielskim Kolegium Rewalidacji i Resocjalizacji (Białystok) oraz z Uniwersytetem w Białymstoku w zakresie prowadzenia warsztatów umiejętności interpersonalnych i kształcenia socjoterapeutów.
Katarzyna Kaczyńska
Katarzyna Kaczyńska
Psycholog, prowadzi diagnozę, profilaktykę, psychoedukację. Od 11 lat pracuje w poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz innych placówkach świadczących pomoc psychologiczną dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w Białymstoku. Zajmuje się problematyką dzieci uzdolnionych, ujawniających problemy emocjonalne, nadpobudliwych psychoruchowo, trudności wychowawcze oraz przejawiających deficyty i zaburzenia rozwojowe. Realizuje swoje autorskie programy dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli z zakresu zdolności, twórczego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów. Prowadzi psychoedukację rodziców pod kątem wspierania, stymulowania rozwoju dziecka, adekwatnego postępowania wychowawczego, rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
Wioletta Kujawa-Brzezińska
Wioletta Kujawa-Brzezińska
Psychoterapeuta, prowadzi terapię indywidualną dorosłych i młodzieży, par oraz terapię rodzinną, pracuje w ujęciu integracyjnym. Rekomendowany Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Od 1991 roku pracuje jako pedagog i terapeuta z młodzieżą niedostosowaną społecznie i niepełnosprawną m.in w: Młodzieżowym Ośrodku Konsultacji i Terapii (Białystok), Zakładzie Poprawczym (Białystok), Zespole Szkół nr 16 (Białystok). Współpracowała z Uniwersytetem w Białymstoku i Nauczycielskim Kolegium Rewalidacji i Resocjalizacji, Centrum Edukacji Nauczycieli. Prowadzi wykłady dla rodziców i nauczycieli.