Misja programu


Cel programu – inspirowanie uczniów do odkrywania swoich mocnych stron i zainteresowań oraz wspieranie nauczycieli i rodziców w motywowaniu dzieci do stałego rozwoju i rozbudzania pasji.

Program eduBudzik daje potrzebne wskazówki:
  • uczniom, aby odkryli w sobie radość i pasję uczenia się niezbędną do rozwijania swoich zainteresowań i talentów,
  • nauczycielom, którzy szukają ciekawych sposobów inspirowania uczniów do nauki oraz chcą wzmocnić swoją wewnętrzną motywację do pracy,
  • rodzicom, którzy pragną mądrze wspierać swoje dzieci.

Aktywność dziecka w gromadzeniu wiedzy i osiąganiu sprawności w rozwiązywaniu problemów staje się optymalna tylko we współpracy z innymi ludźmi, w kontekście wspólnie podejmowanych przedsięwzięć. Zadaniem szkoły jest zatem wspieranie u uczniów potrzeby stałego rozwoju. Dzięki stwarzaniu dzieciom sytuacji, które umożliwiają zdobywanie wiedzy o świecie z różnych źródeł, zaczynają one samodzielnie i spontanicznie poszukiwać własnych dróg rozwoju, kierując się indywidualnymi potrzebami i zainteresowaniami.
Doskonalący się na etapie wczesnej edukacji zmysł obserwacji i umiejętność wyciągania wniosków muszą być wspierane i ukierunkowywane przez dorosłych, dlatego ważne jest, aby osoby kreujące środowisko rozwoju dziecka (przede wszystkim rodzice i nauczyciele) tworzyli sytuacje, w których dzieci będą aktywnie odkrywały naturę świata.

Do kogo skierowany jest program eduBudzik
Program przeznaczony jest dla dzieci z klas 3-6 szkół podstawowych, ich nauczycieli i rodziców.