Zespół programu


Kto nakręca eduBudzk
Program eduBudzik stworzyła Nowa Era, wydawnictwo odpowiedzialnie społecznie, które dba o najwyższą jakość polskiej edukacji. Wspólnie z Partnerami programu tworzymy i „nakręcamy” różne inicjatywy, które są wsparciem dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Pierwszy krok – ekspedycje naukowe, realizujące ideę wyrównywania szans edukacyjnych – współtworzymy razem ze Stowarzyszeniem Navegadores oraz Uniwersytetem Dzieci.

Wydawnictwo Nowa Era jest liderem nie tylko jeśli chodzi o skalę swojej działalności, ale przede wszystkim w trosce o najwyższą jakość, która towarzyszy naszym działaniom. Wierzymy, że działając w obszarze edukacji, mamy przed sobą misję. Edukacja powinna pomagać poznawać siebie i otaczający świat, inspirować i motywować do stałego rozwoju i działania. Wierzymy, że każde dziecko powinno mieć równy dostęp do najwyższej jakości edukacji oraz szansę rozwoju swoich zainteresowań i pasji. Angażujemy się w inicjatywy, które mają szansę przynieść realną zmianę, dlatego stworzyliśmy program eduBudzik.
Dowiedz się więcej

Aby wszystko działało jak w zegarku, potrzebna jest współpraca na wielu polach, dlatego do programu zaproszono zarówno ekspertów, którzy podzielą się swoją wiedzą, jak i wolontariuszy, którzy podzielą się swoim czasem.

Eksperci
Zaproszeni eksperci, psychologowie, wykładowcy chętnie uczestniczą w inicjatywach wspierających uczniów, nauczycieli, rodziców oraz środowiska lokalne. Dzięki ich zaangażowaniu program eduBudzik jest kopalnią wiedzy oraz bazą wskazówek edukacyjnych i praktycznych rozwiązań na temat wspierania i motywowania dzieci.
Dowiedz się więcej

Wolontariusze
Program eduBudzik jest wyjątkowy jeszcze z jednego powodu – wezmą w nim udział wolontariusze Nowej Ery. Nie pierwszy raz Nowa Era angażuje się w wolontariat i zawsze czyni to z wielkim sercem. Do każdej ekspedycji naukowej dołączy dwóch pracowników Nowej Ery, którzy w ramach wolontariatu będą wsparciem dla nauczycieli w opiece nad grupą.