4 Kroki Efektywnego Wspierania Dziecka


Kluczowy moment, w którym powinno się szczególnie podsycać i inspirować naturalną ciekawość dziecka, to czas między 9 a 12 rokiem życia. Jeśli w tym okresie, dziecko nie będzie odpowiednio wspierane, jego motywacja do rozwoju spadnie i nauka przestanie być przyjemnością - mówi psycholog Anna Resler-Maj, ekspert programu eduBudzik.

Aby program eduBudzik przyniósł realną zmianę, swoim zasięgiem obejmuje całe środowisko rozwoju ucznia – szkołę i dom, dlatego przygotowaliśmy wiele praktycznych i inspirującch materiałów zarówo dla nauczycieli jak i rodziców.

Idea programu eduBudzik opiera się na 4 Krokach Efektywnego Wspierania Dziecka. Zobacz, jak ważne jest umiejętne wspieranie przez nauczyciela i rodzica, aby dziecko mogło poznać i wykorzystać swoje mocne strony.


Dziecko od najwcześniejszych lat przejawia naturalną ciekawość, chęć eksperymentowania, zdobywania nowych doświadczeń. Uważne podpatrywanie dziecka w różnorodnych sytuacjach umożliwi nam określenie jego predyspozycji, zasobów, cech temperamentu, które mogą stać się punktem wyjścia do rozbudzenia pasji. Więcej
Zadania nauczyciela i rodzica: poznawanie dziecka, pokazywanie mu akceptacji i szacunku. Wsparciem zaś będzie dostarczanie wielu różnorodnych okazji do eksperymentowania, swobodnego eksplorowania świata.

Korzyści dla dziecka: ten etap pozwala dziecku dostrzec swoje mocne strony oraz budować wiarę w siebie.

Więcej artykułów dla nauczycieli
Więcej artykułów dla rodzicówKiedy znamy już mocne strony dziecka, warto zachęcać je do podejmowania aktywności w celu rozwijania jego potencjału. Należy dziecko inspirować, pozwolić na samodzielność, doświadczanie, uczenie się na błędach. Unikajmy narzucania naszych pomysłów czy wyręczania. Więcej
Zadania nauczyciela i rodzica: dostrzeganie postępów, docenianie wysiłku, chwalenie, wspieranie w poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu umiejętności.

Korzyści dla dziecka: ten etap jest niezbędny aby dziecku chciało się podejmować wysiłek.

Więcej artykułów dla nauczycieli
Więcej artykułów dla rodzicówTeraz następuje działanie, które zwiększa zaangażowanie dziecka, wzmacnia jego chęć do wysiłku i aktywności. Na tym etapie dziecko zaczyna odczuwać przyjemność z wykonywanych zadań. Dzięki temu, że jest narażone na porażki, ma okazję nauczyć się radzenia sobie z różnymi emocjami. Więcej
Zadania nauczyciela i rodzica: zachęcanie do nierezygnowania z działań mimo porażek, poświęcenie więcej czasu na rozmowę, dostrzeganie osiągnięć dziecka, tworzenie dobrej relacji opartej na zaufaniu.

Korzyści dla dziecka: wzrasta ambicja, samodzielność, systematyczność, odpowiedzialność oraz potrzeba uznania. W tym momencie dziecko podejmuje wysiłek, aby wypracować sukces i rozwijać się.

Więcej artykułów dla nauczycieli
Więcej artykułów dla rodzicówNa tym etapie dziecko spełnia potrzebę samorealizacji. Doświadcza efektów swojego wysiłku, konsekwencji swojego zaangażowania, czuje satysfakcję z pogłębiania wiedzy, potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do swoich potrzeb związanych pasją. Więcej
Zadania nauczyciela i rodzica: okazywanie zainteresowania pomysłami dziecka, wsparcie w rozwiązywaniu problemów, docenianie efektów działań, inspirowanie do podejmowania trudniejszych wyzwań.

Korzyści dla dziecka: odczuwanie radości, spełnienia, kompetencji, wiary w siebie, uzyskanie aprobaty innych.

Więcej artykułów dla nauczycieli
Więcej artykułów dla rodziców