Jak działa eduBUDZIK?


Wiemy jak ważne jest systematyczne wspieranie dzieci i motywowanie je do pogłębiania wiedzy i rozwoju zainteresowań. Wspólnie z psychologami przygotowaliśmy mnóstwo inspiracji i wskazówek edukacyjnych dla nauczycieli i rodziców. Proponujemy ciekawe formy wsparcia: ekspedycje naukowe, spotkania z psychologami, warsztaty, artykuły, wywiady, scenariusze lekcji.

Podejmujemy działania skierowane do społeczności lokalnych, jak i te o zasięgu ogólnopolskim.
Dostęp do edukacji, inspiracja, motywacja